Scholen in de Kunst – Voorstelling De Lobby

Scholen in de Kunst – Voorstelling De Lobby

Theatervoorstelling De Lobby is voortgekomen uit herinneringen
en verhalen van Spelers en Regisseur. Spelers en Regisseur
geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de
volledigheid van de inhoud van deze voorstelling.

Verstrekte herinneringen in De Lobby kunnen zonder aankondiging
worden gewijzigd. Ondanks alle zorg die besteed is en wordt aan het samenstellen en tonen van de Lobby, aanvaarden de Spelers en Regisseur geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is of zou kunnen zijn van een mogelijke onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze voorstelling.

Hoogachtend,

Spelers en Regisseur
Alinde, Sikke, Anke, Marc, Cyriara, Olivier, Kristin, Joke en Bas
Zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018
16.00 en 20.00 uur | € 7,50 | De Nieuwe Erven
Kaartverkoop: www.scholenindekunst.nl

Dit bericht is een kopie van een kalender feed van een adere website.