Cultuuractie

Met de cultuuractie wilt Nieuwe Erven laagdrempelige culturele ontmoetingsactiviteiten stimuleren, wij willen meer cultuur in Nieuwe Erven. Wat verstaan wij onder deze laagdrempelige culturele ontmoetingsactiviteiten? Dit zijn voor ons activiteiten waar ”maken” centraal staat. Denk hierbij onder andere aan schilderen, schaken, dansen, naaien, boetseren, zingen etc. Nu is het vaak zo dat het budget laag is voor dit soort activiteiten. Toch willen wij deze doelgroep graag een plek/ruimte bieden op onze culturele locatie.

Wat betekent de cultuuractie voor u?
De cultuuractie houdt in dat wij het komend seizoen een gunstig tarief kunnen bieden aan de laagdrempelige culturele ontmoetingsactiviteiten. Denk jij in aanmerking te komen voor deze actie mail/bel ons dan met uw motivatie of vraag ons naar de mogelijkheden (communicatie@nieuweerven.nl). De prijzen zijn als volgt, één dagdeel bestaat uit vier uur:

Aantal dagdelen Normaal tarief Gereduceerd tarief
Kwekerij (tot 40 personen) 1-4 dagdelen p/m € 70 per dagdeel € 25-50 per dagdeel 
Boerderij (tot 100 personen) 1-4 dagdelen p/m € 200 per dagdeel € 75-100 per dagdeel