Stichting Nieuwe Erven is een vrijwilligersorganisatie en draait volledig op de inzet van betrokken mensen uit de buurt en stad. Wij proberen alles in het werk te stellen om u een prettige samenkomst te geven op onze locatie. Wij hopen dat u onze locatie op uw beurt weer in goede staat teruggeeft aan de stichting.

Klik HIER voor de Algemene Huurvoorwaarden van Nieuwe Erven

 

Onze huisregels

1. Nachtrust en einde
Op Nieuwe Erven kunnen er tot uiterlijk 23.00 uur (verhuur)activiteiten plaatsvinden. Incidenteel wordt er toestemming gegeven om tot 24.00 uur af te huren. Op de genoemde tijden dienen alle bezoekers van de activiteit de boerderij te hebben verlaten. Gelieve ervoor te zorgen dat de bezoekers de rust van de buurtbewoners niet verstoren. Na het bovenvermelde einduur kan nog maximaal gedurende 1 uur schoongemaakt worden, te weten: – meubels en materiaal op hun oorspronkelijke plaats – tafels schoonmaken – servies schoon in de kastjes – eigen materiaal en apparatuur wegnemen – dweilen keuken en toiletblok, indien nodig – de ruimte geveegd achterlaten Graag voor vertrek afmelden bij de beheerder.

2. Dagdelen
Een dagdeel omvat vier uur. Een dagdeel is inclusief voorbereiding, bijeenkomst en schoonmaak. Het weekendtarief gaat in op vrijdag, 17.00 uur, en eindigt op zondag, 24.00 uur.

3. Geluid
Er geldt een maximale geluidssterkte van 85 DB. Dit maximum wordt gehandhaafd door middel van een geluidslimiter. Gasten dienen altijd gebruik te maken van de geluidsversterking en het mengpaneel van Nieuwe Erven. Tijdens verhuurpartijen kunnen bands enkel onversterkt (akoestisch) spelen. Buiten mag er geen muziek worden gespeeld, dan wel worden afgedraaid.

4. Het gebruik van de ruimte(s)
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde ruimten in gebruik te geven aan andere organisaties of personen dan tot de organisatie van de huurder behorend. Indien dit toch wordt geconstateerd, of in geval van ordeverstoringen, behoudt Nieuwe Erven zich het recht voor het contract eenzijdig te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst en zo nodig een ontruiming te gelasten. Voor elke zaal geldt een maximale capaciteit voor het aantal aanwezige bezoekers. In geen geval mag de maximale capaciteit van de zaal overschreden worden in verband met brandweervoorschriften.

5. Techniek
Het is de huurder niet toegestaan binnen Nieuwe Erven een eigen beamer, geluid-/licht-installatie te gebruiken. U kunt tegen betaling gebruik maken van de installaties van Nieuwe Erven.

6. Decors en rekwisieten
Indien de huurder decors en rekwisieten wil gebruiken dient hij, in verband met brandweervoorschriften, vooraf contact op te nemen met de beheerder. Nieuwe Erven kan niet voorzien in een tijdelijke decor- en apparatuuropslag. Decors en apparatuur dienen direct na afloop van het programma meegenomen te worden, tenzij anders overeengekomen. Bij ingebreke blijven zorgt Nieuwe Erven voor transport naar de huurder of de gemeente reiniging, waarbij de transportkosten voor rekening van de huurder komen.

7. Aansprakelijkheid en veiligheid
Nieuwe Erven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze dan ook ontstaan aan eigendommen van huurders en bezoekers gedurende hun verblijf in Nieuwe Erven. Wanneer de huurder schade veroorzaakt aan apparatuur en/of het gebouw zal dit doorberekend worden aan de huurder. De gebruiker staat in voor het toezicht op de activiteiten, de ingangscontrole op de ruimte gedurende de hele tijd van de activiteit volgens de huisregels van de huurder. Voor bepaalde activiteiten kan Nieuwe Erven de inzet toezicht van Nieuwe Erven-medewerks eisen. De gebruiker respecteert het maximum aantal toegelaten personen respecteren. De branddeuren en nooduitgangen moeten vrij bereikbaar zijn op elk moment. Roken en het gebruik van open vuur is verboden in alle zalen en ruimtes van Nieuwe Erven. De nachtrust moet ook door rokers op straat worden gerespecteerd.

8. Extra kosten
Indien er sprake is van advertentie/publiciteitskosten, fax-, kopieer- en telefoonkosten, Buma-Stemra vergoeding, extra schoonmaak, extra technische voorzieningen en adviezen en andere te huren of aan te schaffen producten, zullen deze kosten aan de huurder worden doorberekend.