Contact

Stichting Nieuwe Erven
Heiligenbergerweg 144
3816 AN Amersfoort
post@nieuweerven.nl
033-88.929.78 (beperkt telefonisch bereikbaar – geen voicemail)
Routebeschrijving ->

Kamer van Koophandel: 32146036
RSINnr (ANBI): 820381160
Rabobank: NL21 RABO 0101867719

Coen Witteveen, directeur | coen@nieuweerven.nl
Marlous van der Steen, zakelijk leider | marlous@nieuweerven.nl06-401.805.11
Guus den Breeje,
vrijwilligerscoördinator | vrijwilligers@nieuweerven.nl: 033-88.929.78