Cultuuractie

Heb je een  creatief idee waarmee je cultuur wilt uitdragen naar de buurt en stad én Amersfoorters wilt verbinden? Met de cultuuractie wil Nieuwe Erven samenwerkingen aangaan met laagdrempelige culturele ontmoetingsinitiatieven: activiteiten waarbij ”maken” centraal staat. Denk hierbij aan schilderen, dansen, theaterrepetities, boetseren, zingen enzovoorts. Met elke creatief initiatief dat Amersfoorters bij elkaar brengt gaan we graag in gesprek over de mogelijkheden.

Wat betekent de cultuuractie?

  • Een initiatief (docent/groep/individu) gaat een samenwerking met Nieuwe Erven aan en huurt de ruimte (boerderij/kwekerij) voor een bepaalde periode;
  • Nieuwe Erven biedt hiervoor een gereduceerd tarief aan en ondersteunt in PR, m.n. social media;
  • In het kader van deze samenwerking kijken zowel Nieuwe Erven als de samenwerkingspartner naar mogelijkheden voor kruisbestuiving met buurtbewoners of andere (podium)kunstenaars, dan wel inzet op een maatschappelijk betrokken thema. Deze cross-overs leiden mogelijk weer tot nieuwe samenwerkingen en producties die over en weer kunnen inspireren;

Denk jij in aanmerking te komen voor deze actie mail/bel ons dan met jouw motivatie of vraag ons naar de mogelijkheden (communicatie@nieuweerven.nl). De prijzen zijn als volgt, één dagdeel bestaat uit vier uur:

Aantal dagdelen Normaal tarief Gereduceerd tarief
Kwekerij (tot 40 personen) 1 reservering
2> reserveringen
€ 90 per dagdeel € 50 per dagdeel
€ 25 per dagdeel
Boerderij (tot 100 personen) 1 reservering
2> reserveringen
€ 200 per dagdeel € 100 per dagdeel
€ 75 per dagdeel
     
De cultuuractie wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Doen